Eğitim-Titreşim Mühendisliği III

TİTREŞİM MÜHENDİSLİĞİ 3

KİME HİTAP EDİYOR?       : Titreşimi ölçümü ve değerlendirmesi yapacak mühendislere ve data toplayacak teknikerlere
SEVİYE                         :  En az 1 yıl titreşim ölçüm ve değerlendirmesi yapmış kişilere
SÜRESİ                         : 2 Gün

İÇERİK:

- İşletmede alınmış spektrumların incelenip değerlendirilmesi ve raporlarının hazırlanması
- Titreşim inceleme ve rapor yazma teknikleri