Eğitim-Titreşim Mühendisliği II

TİTREŞİM MÜHENDİSLİĞİ 2

KİME HİTAP EDİYOR?       : Titreşimi ölçümü ve değerlendirmesi yapacak mühendislere ve data toplayacak teknikerlere
SEVİYE                         :  Ena az 2 yıl titreşim ölçüm ve değerlendirmesi yapmış kişiler
SÜRESİ                         : 2 Gün

İÇERİK:

- Doğal frekans, kritik hız, rezonans: teori ve ölçüm teknikleri
- Bode eğrileri, Waterfall eğrileri
- Zaman dalga formu teknikleri
- Dişli kutusu analiz teknikleri
- Planet dişli analiz teknikleri
- Faz analizi teknikleri