Titreşim Mühendisliği I


VibraTek Eğitim Seminerleri

1. Titreşim Mühendisliği I

Bu grup eğitimlerin amacı, katılımcıyı titreşim mühendisliğinin temel ilkelerinde bilgilendirmektir. Katılımcı, bazı temel hesaplamaları, birim dönüşümlerini yapabilecek; ölçüm parametrelerini tanıyacak ve doğru seçimler yapabilmek için hesaplamaları yapabilecek ve en doğru bilgileri elde edebilmek için doğru ölçümler ve değerlendirmeler yapabilecektir.

Bu eğitimlerin bir diğer amacı da katılımcıyı kestirimci bakım amaçlı ölçümler yaparak makine arızalarını bulabilmek için spektrum, zaman dalga formu, demodülasyon vs gibi ölçüm ve grafik analizleri yapıp arızaları tanımlayabilecek duruma getirmektir.

Bu grupta toplam XX ayrı eğitim vardır.

1.1. Titreşim Mühendisliği Terminolojisi

Sinüsoidal dalga formülasyonlarıyla başlayıp, deplasman, hız ve ivme ile devamla, spektrum terminolojisi, grafik analizlerinde kullanılan temel terimler tanıtılacak, ölçüm cihazlarında bulunan değişik ölçüm parametrelerinin tanıtımı yapılacaktır.

1.2. Titreşim Ölçüm Cihazlarının Parametreleri

Titreşim ölçüm cihazları terminolojisi ile cihazları değerlendirme yetisi kazandıracak olan bu eğitimde, cihazlarla ilgili terimler, sensör ve tipleri, cihaz tipleri tanıtılacak ve seçime esas olabilecek parametreler tanıtılacaktır.

1.3. Titreşim Ölçümü Nasıl Yapılır?

Titreşim ölçümü amaçlarına bağlı olarak farklı yöntemler gerektirebilir. Örneğin, ölçüm noktası seçimi, ölçüm ranjı (Fmax) seçimi yanısıra hangi arızalar için hangi ölçümler yapılmalıdır değerlendirilmesi gereken faktörlerdir. Bu eğitimin amacı, kullanıcının kendisine en doğru ve değerli bilgileri elde edebilecek şekilde ölçüm yapmasını sağlamaktır.

1.4. Titreşim Sensörleri, Seçimi ve Kullanımı

Titreşim sensörü seçimi, temelde sensörlerin tiplerini, neyi ölçtükleri ve çıktı olarak ne verdiklerini doğru anlamayı gerektirir. Bu eğitimin amacı, katılımcıyı sensörler, seçimi ve kullanımı konularında bilgilendirmektir.

1.5. Titreşim Grafikleri Analizi ile Arıza Tanımlanması

  1.5.1. Titreşim Spektrum Grafiği Analizi

  1.5.2. Titreşim Zaman Dalga Formu Grafiği Analizi

  1.5.3. Titreşim Spektrum Demodülasyon Grafiği Analizi

  1.5.4. Titreşim Darbe Demodülasyon Grafiği Analizi

  1.5.5. Titreşim Overall RMS Değerleri Grafiği Analizi

1.6. Arıza Tipine Bağlı Olarak Titreşim Spektrum Grafiği Analizi ile Arıza Tanımlanması

  1.6.1. Dengesizlik (Balans) Grafiği Analizi

  1.6.2. Eksenel Kaçıklık Grafiği Analizi

  1.6.3. Mekanik Gevşeklik/Boşluk Grafiği Analizi

  1.6.4. Ankraj Zayıflığı Grafiği Analizi

  1.6.5. Mil Eğriliği Grafiği Analizi

  1.6.6. Rulman Arızası Grafiği Analizi

  1.6.7. Dişli Arızaları Grafiği Analizi

  1.6.8. Elektrik Motoru Arızaları Grafiği Analizi

  1.6.9. Akışkan Kaynaklı Arızalar Grafiği Analizi

1.7. Makina Tipine Bağlı Olarak Titreşim Spektrum Grafiği Analizi ile Arıza Tanımlanması

  1.7.1. Fanlar

  1.7.2. Pompalar

  1.7.3. Dişli Kutuları

  1.7.4. Merdaneler

  Adres:

  Dikmen Caddesi No: 119/2, 06450 Çankaya, Ankara

  E-mail:

  vibratek@vibratek.com.tr

  Web Tasarım: AdaNET